VVD Woensdrecht
Samen sterker verder!
Steun uw lokale VVD Partij. Doneer hier!VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026


 

Voorwoord

Onze speerpunten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn:

• Veiligheid

• Wonen

• Zorg

Fijn dat u de moeite neemt om ons verkiezingsprogramma te lezen. Wij waarderen dit ten zeerste. We hopen dat het programma u aanspreekt en u op onze partij gaat stemmen. Dit laatste geldt zeker voor onze trouwe VVD-kiezers; ga ook stemmen voor de gemeenteraad, ook uw stem hebben wij hard nodig!

Woensdrecht is een goede en mooie gemeente om in te wonen. Het is een betrekkelijk rustige woonomgeving waar de inwoners een gezellige omgang met elkaar hebben. Onze natuurlijke omgevingen ligging maakt menig inwoner van ons land jaloers. Toch kan er nog het nodige worden verbeterd en moeten we ons op een niet altijd zekere toekomst voorbereiden. In dit verkiezingsprogramma werken wij de drie hierboven genoemde speerpunten, maar ook andere belangrijke onderwerpen, verder uit.

Wij benaderen de onderwerpen met als leidraad de vijf kernwaarden* van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

VVD Woensdrecht vindt dat de gemeente Woensdrecht hoe dan ook een zelfstandige gemeente moet blijven. Herindeling is geen optie voor ons. Daarom is het wel van belang dat we blijven samenwerken met andere gemeenten m.b.t. onder andere efficiëntie. Een financieel gezonde gemeente is een zwaarwegend gegeven om deze zelfstandigheid te kunnen waarborgen.

VVD Woensdrecht is tegen de komst van een AZC. De gemeente heeft “haar beurt” al gehad en door de huidige krapte op de woningmarkt en het hoge aantal arbeidsmigranten vinden wij het voor onze gemeenschap geen goede zaak om dan ook nog een AZC erbij te krijgen.

De VVD zal zich in de komende raadsperiode inzetten voor goede uitvoering van wet- en regelgeving en beleid van de gemeente Woensdrecht die een verbetering inzake de woningmarkt mogelijk kunnen maken. Een goed en sterk bestuur, ondersteund met een kwalitatief en kwantitatief voldoende uitgerust ambtelijk apparaat, zijn daarvoor vereisten.

Woensdrecht is een van de gebieden in Nederland waar de bevolkingsgroei achter blijft. Krimp in de verschillende kernen moet bestreden worden door Woensdrecht aantrekkelijker te maken voor jongeren met als doel dat zij hier blijven of komen wonen.

Covid-19.

VVD-Woensdrecht hoopt dat iedere inwoner zich laat vaccineren om zo de besmettingen te

minimaliseren en zodoende ook onze zorghelden te ontlasten. Wij vinden dat de algemene gezondheid boven eigen principes moet staan. Omdat we ons realiseren dat de gevolgen van Covid-19 niet direct geheel zichtbaar zullen zijn, vragen wij de GGD en RIVM om het welzijn van onze inwoners te blijven monitoren. Hierdoor zijn we in staat om ook in de toekomst op eventuele gevolgen van Covid-19 in te blijven spelen, vooral op de gebieden van mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast willen wij dat er goede plannen van aanpak klaar moeten liggen voor mogelijk volgende crisissen zodat we op tijd kunnen reageren met de ervaringen van de afgelopen periode.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij hier kunnen schrijven wat wij willen bereiken, maar dat we daarnaast te maken hebben met de landelijke en grensoverschrijdende stikstof- en PFAS problemen.

Verkiezingsprogramma
De volledige versie van het verkiezingsprogramma
Woensdrecht Verkiezingsprogramma 2022-2026[10621].pdf (615.45KB)
Verkiezingsprogramma
De volledige versie van het verkiezingsprogramma
Woensdrecht Verkiezingsprogramma 2022-2026[10621].pdf (615.45KB) 
E-mailen
Info
Instagram