VVD Woensdrecht
Samen sterker verder!

VVD Woensdrecht, de liberale partij in onze mooie groene gemeente aan de Brabantse Wal.

Onze vijf kernwaarden zijn:

  • vrijheid,
  • verantwoordelijkheid,
  • verdraagzaamheid,
  • sociale rechtvaardigheid,
  • gelijkwaardigheid.

10 redenen om lid te worden van de VVD:

Elke democratie wordt gemaakt door mensen. Mensen die meedenken met ons land - in de Tweede Kamer, met onze provincie - in Provinciale Staten en met onze gemeente - in de Gemeenteraad of thuis op de bank. Wil je meedenken en jouw stem laten tellen?

1. Je geeft gestalte aan het liberalisme

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de liberale beginselen. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring van de VVD. Door lid te worden onderschrijft je deze uitgangspunten.

2. Jouw stem telt binnen de organisatie

De VVD is een democratisch georganiseerde vereniging, waarin iedere stem telt. Als lid praat je mee en beslis je mee. Door middel van ledenraadplegingen en individueel stemrecht tijdens de algemene vergadering heb je een directe stem in o.a. de verkiezing van de lijsttrekker en voorzitter, de samenstelling van de kandidatenlijsten, bij inhoudelijke discussies en bij de vaststelling van verkiezingsprogramma's.

3. Je kunt zelf actief zijn in de partij

Als VVD-lid kun je actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad, commissielid, bestuurslid van jouw afdeling of lid van het lokale campagneteam. Zo kun je jouw talent inzetten en ambities vormgeven.

4. Je blijft op de hoogte

VVD-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. Onder andere d.m.v. nieuwsbrieven en het ledenmagazine. Daarnaast geven veel afdelingen een eigen blad en/of nieuwsbrief uit.

5. Je kunt cursussen en workshops volgen

Als lid van de VVD kun je deelnemen aan de cursussen die ons opleidingsinstituut, de Haya van Somerenstichting, organiseert. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke cursussen over het liberalisme tot trainingen in vergader- en discussietechniek.

6. Je bouwt aan een (nieuw) netwerk

Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet je lokaal, regionaal en nationaal vele nieuwe mensen, die net als jou geïnteresseerd zijn in de liberale politiek. Zo bouw je een inspirerend netwerk op.

7. Je ondersteunt onze politici

Als lid van de VVD uit je jouw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze politici in gemeenteraden, Statenfracties, Eerste en Tweede Kamer en de Europese fractie.

8. Je geeft financiële armslag

Leden vormen de belangrijkste bron van inkomsten en geven de organisatie de nodige financiële armslag om goed te kunnen functioneren en dus om goede politiek te bedrijven.

9. Je mag een kijkje achter de schermen nemen bij de Tweede en Eerste Kamer

Als nieuw lid heb je de mogelijkheid deel te nemen aan de nieuwe ledendag die twee maal per jaar wordt georganiseerd.

10. Je kunt actief deelnemen aan het debat binnen de partij

Ieder lid heeft de mogelijkheid actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten die binnen de partij worden georganiseerd. 
E-mailen
Info
Instagram