VVD Woensdrecht
Samen sterker verder!

Bestuur

Ronald Averdieck

Ronald Averdieck

Positie Voorzitter

Ik mag sinds 2017, met een kleine onderbreking, voorzitter zijn van deze mooie club. Ik vind mezelf een rasechte liberaal en voel mij ook helemaal thuis bij de VVD. Ik heb immers ook nog nooit anders gestemd. Ik sta achter de kernwaarden van de partij: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Vanaf 2009 zit ik in het bestuur van de lokale VVD en in 2014 ben ik de penningmeester geworden. Tevens ben ik de penningmeester van het Netwerk VVD Roosendaal-Woensdrecht en zat in de commissie die de overgang van afdeling Woensdrecht naar netwerk Roosendaal-Woensdrecht heeft uitgevoerd in 2016. Het voelt goed om via de VVD betrokken te zijn bij de lokale politiek. Op deze manier kunnen we invloed uitoefenen op het bestuur van onze mooie gemeente. Daarnaast zijn we onderling een gezellige club met een diversiteit aan mensen. Vaak wordt beweerd dat wij lokaal naar de pijpen van VVD Den Haag moeten dansen. Niets is minder waar. Uiteraard vallen wij onder de VVD, maar verder handelen wij totaal zelfstandig binnen onze gemeente. We ontvangen wel steun in de campagne en onze lijntjes zijn heel kort naar de provincie en onze mensen in Den Haag, maar verder regelen wij lokaal alles zelf. Dat is ook zo de bedoeling in onze partij: lokaal centraal.

Giel Janssen

Giel Janssen

Positie Algemeen bestuurslid

In 1951 ben ik als oudste zoon uit een gezin van 5 kinderen in Deventer geboren. In Utrecht heb ik de toen nog experimentele lerarenopleiding gevolgd en heb daar tevens mijn Belgische echtgenote ontmoet. Mijn eerste baan vond ik in Bergen op Zoom aan ´t Rijks. Een toen nog relatief kleine middelbare school die onder de uitstekende leiding stond van Dhr. A. Petermeijer. Het was zijn echtgenote Mevr. Joke Petermeijer, destijds voorzitter van de Bergse CDA, die mij bij de VVD “aanbracht”. Het moet zo’n 42 jaar geleden zijn geweest dat ik lid van onze club ben geworden. Na in het afdelingsbestuur te zijn gevraagd, werd ik na verloop van tijd daar voorzitter van. In die tijd zat Ed Nijpels nog in de gemeenteraad en hebben we vanuit Bergen op Zoom zijn weg naar Den Haag goed kunnen volgen. Als je, zittend in het afdelingsbestuur, zo dicht in de buurt van het fractievuur zit, was het voor mij een logische stap om mij verkiesbaar te stellen voor een raadslidmaatschap. Na dat ongeveer 12 jaar te hebben gedaan, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter mocht ik de schone taak van wethouden aanvaarden. Ik heb dat gedurende ook 12 jaar met zeer veel enthousiasme mogen doen. Al die jaren heb ik met plezier samengewerkt de collega collegeleden. Het enthousiaste en uitstekend adviserende ambtelijk apparaat heeft mij al die jaren zeer fijn begeleid en ondersteund. Na uiteraard in goed overleg met mijn dierbare echtgenote heb ik daarna gesolliciteerd naar het burgemeesterschap. Mijn eerste burgemeesterspost was in Cromstrijen. Deze gemeente lag in de Hoekse Waard en is ondertussen met de andere gemeenten op het eiland gefuseerd. Daarna heb ik een meer dan uitstekende tijd burgemeester mogen zijn in de Gemeente Halderberge. Ik heb daar mogen genieten van een mooie en gevarieerde gemeente. Mijn contacten met diverse inwoners van Halderberge hebben mijn baan bijzonder licht gemaakt. Uiteraard hebben we ook voor de nodige uitdagende taken gestaan maar met de colleges waarmee ik heb mogen werken ging dat zeer gesmeerd. En met een kundig en zeer gemotiveerd ambtelijk apparaat is werk dan eigenlijk meer een hobby. Na mijn pensioen wilden wij weer terug gaan wonen op de Brabantse Wal. Na een tip van mijn zoon die “op” Hoogerheide woont, hebben wij een mooie woning gevonden in Woensdrecht. Daar ben ik op een moment benaderd door de voorzitter Ronald Averdieck met de vraag of ik, nu er als pensionado toch wel wat tijd over was, me niet zou in willen zetten voor die grandioze VVD in onze gemeente. Uiteraard heb ik daar ja tegen gezegd. En zo sta je dan ineens op de kieslijst. De bovenste kandidaten op die lijst hebben mijn volledig steun. Als zij in de gemeenteraad worden gekozen zullen ze een wezenlijk liberale bijdrage kunnen leveren aan het welzijn en de welvaart van alle inwoners en het bedrijfsleven van Woensdrecht.

Evert Vos

Evert Vos

Positie Algemeen bestuurslid

In 1955 kwam ik in Arnhem ter wereld. In mei 2019 ben ik vanuit Groesbeek (bij Nijmegen) zakelijk en privé verhuisd naar Putte. Mijn betrokkenheid bij de liberale politiek begon tijdens mijn middelbare schooltijd. Loek Hermans, een oud-leerling van mijn school, vroeg mij lid te worden van de JOVD-afdeling Arnhem. Tot het einde van mijn studie rechten in Nijmegen in april 1981 ben ik lid gebleven van de JOVD. Daarin heb ik diverse bestuursfuncties vervuld. Mijn lidmaatschap van de VVD begon rond de eeuwwisseling toen ik werd benaderd voor het vice-voorzitterschap van de VVD-afdeling Groesbeek. Door mijn verhuizing in 2019 werd ik ‘van rechtswege’ lid van het VVD netwerk Roosendaal/Woensdrecht. Na mijn studie heb ik ruim vijf jaar in de randstad gewoond en gewerkt. Eerst als dienstplichtig marineofficier in Den Haag en vanaf september 1982 als beginnend advocaat in Rotterdam. In 1986 keerde ik weer terug naar Nijmegen. In september 2020 heb ik na 38 jaar advocatuur mijn toga afgelegd. Mijn praktijk was vooral gericht op het bestuursrecht, het omgevingsrecht in het bijzonder. In het bestuursrecht geldt niet het procesmonopolie van de advocatuur. Als ‘gewoon’ jurist heb ik mijn proces- en adviespraktijk voortgezet. Vanaf mijn middelbare schooltijd tot nu heb ik vele bestuursfuncties vervult. Onder andere ben ik ruim 25 jaar (tot december 2019) voorzitter geweest van de bezwaarschriften commissie van de gemeente Heumen. Kennis van en ervaring met de juridische aspecten van het voorbereiden, nemen en uitvoeren van overheidsbesluiten heb ik inmiddels in ruime mate opgedaan. Met die kennis en ervaring hoop ik waar nodig en gewenst de VVD raadsleden in de gemeente Woensdrecht met raad en daad te kunnen ondersteunen.


 
E-mailen
Info
Instagram